Giới thiệu Khoa nhà phố sài gòn

Chuyên gia Bất động sản nhà phố, KHOA Nhà Phố Sài Gòn, chuyên nhận ký gởi mua bán trao đổi nhà phố khu vực Tp.HCM…cùng các hoạt động tư vấn đầu tư, môi giới, dịch vụ ký gởi, chuyển nhượng Bất động sản. Quý khách vui lòng liên hệ hotline: 0909050482 – 0978127639.

Xem thêm

Nhà bán dưới 3 tỷ

Nhà phố - Biệt thự
2,7 tỷ

27

2Phòng ngủ

3Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
2,5 tỷ

76m2

1Phòng ngủ

1Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
2,450 tỷ

21

3Phòng ngủ

2Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
1.9 tỷ

18

3Phòng ngủ

2Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
2 tỉ 650 triệu

22m2

1Phòng ngủ

1Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà bán từ 3 tỷ đến 6 tỷ

Nhà phố - Biệt thự
5,15 tỷ

54

4Phòng ngủ

4Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
4,35 tỷ

58

3Phòng ngủ

3Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
4,8 tỷ

67

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
4,3 tỷ

38

2Phòng ngủ

2Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
4,5 tỷ

60

1Phòng ngủ

1Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
6 tỷ

60

3Phòng ngủ

3Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
4,4 tỷ

30

3Phòng ngủ

3Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
3,6 tỷ

21

2Phòng ngủ

2Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
5,36 tỷ

60

4Phòng ngủ

4Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
5,2 tỷ

31

2Phòng ngủ

2Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
5 tỳ

55

4Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
5,5 tỷ

54

3Phòng ngủ

4Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Căn hộ
5,2 tỷ

60

3Phòng ngủ

3Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
4,450 tỷ

45

4Phòng ngủ

4Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
3,65 tỷ

26

2Phòng ngủ

4Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
5,8 tỷ

61

3Phòng ngủ

3Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
4,450 tỷ

54

2Phòng ngủ

2Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
4,3 tỷ

55

4Phòng ngủ

4Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
3,5 tỷ

40

2Phòng ngủ

3Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
5,5 tỷ

40

2Phòng ngủ

3Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
5,99 tỷ

50

4Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
4 tỷ

39

2Phòng ngủ

2Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
3,3 tỷ

45

2Phòng ngủ

2Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Căn hộ
3,3 tỷ

45

2Phòng ngủ

2Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
3,450 tỷ

34

2Phòng ngủ

2Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
5,3 tỷ

51

4Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
5,6 tỷ

57

4Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
3,2 tỷ

20

2Phòng ngủ

2Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Căn hộ
5.150 tỷ

91

2Phòng ngủ

2Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
4.3 tỷ

50

4Phòng ngủ

3Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
4,5 tỷ

45m2

1Phòng ngủ

1Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
5,4 tỷ

68

2Phòng ngủ

2Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
4,3 tỷ

24

4Phòng ngủ

4Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
3 tỷ 800 triệu

80m2

1Phòng ngủ

1Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
3 tỷ

25m2

4Phòng ngủ

2Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
3 tỷ 700 triệu

33m2

3Phòng ngủ

2Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
4 tỉ 950 triệu

30m2

4Phòng ngủ

4Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà bán từ 6 tỷ đến 10 tỷ

Nhà phố - Biệt thự
8 tỷ

106

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
6,1 tỷ

39

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
9,9 tỷ

96

4Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
9,8 tỷ

57

4Phòng ngủ

4Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
6,5 tỷ

32

3Phòng ngủ

4Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
6,2 tỷ

43

4Phòng ngủ

4Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
7,2 tỷ

40

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
7,8 tỷ

78

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
6,8 tỷ

44

4Phòng ngủ

4Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
8 tỷ

82

4Phòng ngủ

4Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
7,2 tỷ

26

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
8,9 tỷ

47

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
6,5 tỷ

67

4Phòng ngủ

4Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
7 tỷ

268m2

1Phòng ngủ

1Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
7,2 tỷ

50

1Phòng ngủ

1Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
7 tỉ 200 triệu

47

3Phòng ngủ

3Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
9 tỉ

80m2

1Phòng ngủ

1Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
8 tỉ

60

4Phòng ngủ

4Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
6,5 tỷ

40m2 ngang 3,8m

4Phòng ngủ

4Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
8,5 tỷ

4 x 10

4Phòng ngủ

4Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà bán từ 10 tỷ đến 20 tỷ

Nhà phố - Biệt thự
17,3 tỷ

181

4Phòng ngủ

3Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
18,8 tỷ

189

1Phòng ngủ

1Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Căn hộ
10 tỷ

120

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Căn hộ
13 tỷ

147

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
10,9 tỷ

120

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
15,1 tỷ

78

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
12 tỷ

69

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
17,6 tỷ

120

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
11,8 tỷ

55

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
10,9 tỷ

50

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
18 tỷ

120

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Căn hộ
16 tỷ

100

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
18,5 tỷ

93

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
13 tỷ

76

4Phòng ngủ

4Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
10,3 tỷ

43

4Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
13,5 tỷ

124

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
17,6 tỷ

56

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
16,2 tỷ

43

4Phòng ngủ

4Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
10,8 tỷ

45

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
12,3 tỷ

45

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
10 tỷ

104

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
15,5 tỷ

85

4Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
16,5 tỷ

80

1Phòng ngủ

1Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
12,5 tỷ

50

4Phòng ngủ

4Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
10,8 tỷ

44

3Phòng ngủ

3Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
11,39 tỷ

49

4Phòng ngủ

3Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
13 tỳ

53

4Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
17,5 tỷ

84

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Căn hộ
10,5 tỷ

45

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
10,5 tỷ

80

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
15,2 tỷ

42

1Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
13,9 tỷ

63

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
12,8 tỷ

95

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
13,5 tỷ

209

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
12 tỷ

45

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
13,9 tỷ

81

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
17 tỷ

79

1Phòng ngủ

1Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
14 tỷ

60

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
17 tỷ

118m2

2Phòng ngủ

2Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
17 tỉ 5 trăm triệu

50m2

1Phòng ngủ

1Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
14 tỷ

75m2

4Phòng ngủ

4Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà bán trên 20 tỷ

Nhà phố - Biệt thự
25 tỷ

120

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
20,5 tỷ

72

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
25 tỷ

112

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
21 tỷ

125

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

2Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
23 tỷ

135

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

2Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
55 tỷ

5000

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
33,3 tỷ

115

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
26 tỷ

84

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

5Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
20,9 tỷ

60

3Phòng ngủ

3Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
32 tỷ

60

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
24 tỷ

100

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
160 tỷ

576

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

5Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
33 tỷ

230

5Phòng ngủ

5Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
28,5 tỷ

108m2

1Phòng ngủ

1Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
22 tỷ

230

1Phòng ngủ

1Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
33 tỉ

400m2

1Phòng ngủ

1Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

BÁN ĐẤT LỚN - ĐẤT DỰ ÁN LÀM KHU DÂN CƯ

BÁN CĂN HỘ SÀI GÒN

Căn hộ
4 tỷ

90

3Phòng ngủ

3Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Căn hộ
3,3 tỷ

45

2Phòng ngủ

2Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Căn hộ
5.150 tỷ

91

2Phòng ngủ

2Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

CHO THUÊ NHÀ, MB KINH DOANH, CĂN HỘ DỊCH VỤ

Nhà phố - Biệt thự
6500$

1.200

1Phòng ngủ

5Phòng tắm

2Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
13 triệu/tháng

60

1Phòng ngủ

1Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
4,5 triệu/tháng

40

1Phòng ngủ

1Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Nhà phố - Biệt thự
5 triệu/tháng

50m2

1Phòng ngủ

1Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Bán biệt thự

KHÁCH SẠN

Nhà phố - Biệt thự
75 tỷ

300

1Phòng ngủ

1Phòng tắm

1Bãi đỗ xe

Liên hệ với chúng tôi

Dễ dàng sở hữu ngôi nhà mơ ước với các gói vay lên đến 70% trong 25 năm,
hãy điền thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn